Alle kortdurend verblijf vindt plaats in zorgvuldig geselecteerde accommodaties. Daarbij is vooral gekeken naar veiligheid, overzichtelijkheid en het aantal kleine slaapkamers, zodat de deelnemers met twee of drie personen op een kamer kunnen slapen. Voor de adolescenten maken we in speciale vakanties soms gebruik van hostels. Op die manier kunnen ze vast aan wennen aan het delen van een vakantieomgeving met mensen die ze niet kennen.

08-CelineDe kinderen/jongeren worden ingedeeld in groepjes van drie tot vijf personen, waarbij rekening wordt gehouden met hun leeftijd, interesses, gedrag en een voorkeur voor een rustiger/drukker programma. Bij het samenstellen van het dagprogramma wordt een goed evenwicht aangebracht tussen activiteiten en rustmomenten. Alle activiteiten die we aanbieden zijn gericht op het bevorderen van de (sociale) zelfredzaamheid van uw kind. Door telkens in een ander gebied kortdurend verblijf aan te bieden is er steeds een iets ander aanbod aan activiteiten mogelijk. De structuur en begeleiding blijven telkens hetzelfde van opzet, maar de inhoud van het activiteitenaanbod is steeds gevarieerd.

05-pimElke ochtend wordt na het ontbijt aan de hand van een dagprogramma op het overzichtsbord uitgelegd hoe de dag eruit zal gaan zien. Dit om zo veel mogelijk te kunnen garanderen dat het voorgestelde programma ook door kan gaan. Het dagprogramma vindt overwegend plaats in vaste groepjes van drie tot vijf kinderen met twee begeleiders. Naast de 1 op 2 begeleiding van de kinderen gaan er per verblijf een coördinator en kok mee, zodat de begeleiding zich geheel kan richten op de kinderen/jongeren.

Voor kinderen/jongeren voor wie het lastig is om van een groepsgestuurde begeleiding gebruik te maken is individuele begeleiding mogelijk. Op die manier is er een ook een plekje voor kinderen met een combinatie van autisme en een verstandelijke beperking, kinderen die heel angstig zijn of kinderen die extra moeite hebben met sociale interacties en daarom niet in groepsverband kunnen worden aangestuurd.

 

Op dit moment hebben wij geen aanbod in het kortdurend verblijf.